Název programu: OP PIK, Výzva V. Nízkouhlíkové technologie - Elektromobilita

Název projektu: Pořízení elektrovozu s dobíjecí stanicí společností RELY servis s.r.o.

Termín realizace: 6-12/2020 

Způsobilé výdaje: 1,18 mil.Kč bez DPH s dotací 30% 

Popis projektu: Pořízení elektrovozidla (M1) a dobíjecí stanice pro zajištění chodu podnikatelských aktivit. Realizací projektu dojde ke snižování uhlíkové stopy, zavedení nízkouhlíkových logistických aktivit v rámci fungování firmy a snížení provozních nákladů.

Fotografie realizovaného projektu: